தமிழ் அண்டங்காக்கை யின் அர்த்தம்

அண்டங்காக்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மிகக் கருப்பாக இருக்கும் பெரிய காகம்.