அண்ணா -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : அண்ணா1அண்ணா2

அண்ணா1

வினைச்சொல்

 • 1

  தலையை மேல் நோக்கி நிமிர்த்துதல்.

  ‘தண்ணீரை அண்ணாந்து குடித்தான்’
  ‘கழுத்து வலிக்கும் அளவுக்கு அண்ணாந்தால்தான் கோபுரத்தின் உச்சி தெரியும்’

அண்ணா -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : அண்ணா1அண்ணா2

அண்ணா2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  காண்க: அண்ணன்

 • 2

  அண்ணன் என்னும் சொல்லின் விளி வடிவம்.

  ‘அண்ணா! இங்கே வா’