தமிழ் அண்ணாவி யின் அர்த்தம்

அண்ணாவி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (சிலம்பம் முதலியவை கற்றுத்தரும்) ஆசான்.