தமிழ் அணிந்துரை யின் அர்த்தம்

அணிந்துரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு நூலுக்கு (புகழ்பெற்ற) ஒருவர் தரும் அறிமுகம்.