தமிழ் அணு ஆயுதம் யின் அர்த்தம்

அணு ஆயுதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அணுசக்தியைப் பயன்படுத்திச் செய்யப்படும் போர்க் கருவி.