தமிழ் அணைக்கட்டு யின் அர்த்தம்

அணைக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்