தமிழ் அத்திவாரம் யின் அர்த்தம்

அத்திவாரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அஸ்திவாரம்.

    ‘வீட்டு அத்திவாரம் போடுவதற்குக் கண்டல் கல் வாங்கிவிட்டாயா?’