தமிழ் அத்துவைதம் யின் அர்த்தம்

அத்துவைதம்

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    ஆன்மாவும் இறைவனும் இரண்டல்ல, ஒன்றே எனக் கூறும் கொள்கை.