தமிழ் அத்துவைதி யின் அர்த்தம்

அத்துவைதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அத்துவைத நெறிகளைக் கடைப்பிடிப்பவர்.