தமிழ் அதரம் யின் அர்த்தம்

அதரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உதடு.