தமிழ் அதல் யின் அர்த்தம்

அதல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் இரண்டு அடி நீளத்தில் அகலமாகவும் செதிள்களோடும் இருக்கும் (உணவாகும்) பழுப்பு நிறக் கடல் மீன்.