தமிழ் அதிகாலை யின் அர்த்தம்

அதிகாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விடிவதற்கு முன்னுள்ள பொழுது.