தமிழ் அதிர்ஷ்டம் யின் அர்த்தம்

அதிர்ஷ்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (எப்படி, எதனால் என்று விளக்க முடியாதபடி திடீரென்று ஒருவருக்கு) வாய்க்கும் நன்மை; யோகம்.

    ‘சாதாரண ஆளாக இருந்தவருக்கு இப்படி ஓர் அதிர்ஷ்டம்; இன்று அவர் கோடீஸ்வரர்’
    ‘அவனுடைய அதிர்ஷ்டம், படித்து முடித்தவுடனேயே வேலை கிடைத்துவிட்டது’
    ‘இந்த இடத்தில் கிணறு தோண்டுகிறோம்; தண்ணீர் வருவதும் வராததும் உங்கள் அதிர்ஷ்டம்’