தமிழ் அந்தப்புரம் யின் அர்த்தம்

அந்தப்புரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரண்மனையில் அரசியும் மற்ற பெண்களும் இருந்த இடம்.