அநீதி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : அநீதி1அந்தி2

அநீதி1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  நியாயத்திற்கும் நீதிக்கும் புறம்பானது; அநியாயம்.

  ‘அநீதியை எதிர்க்கப் பலரும் முன்வருவதில்லை’
  ‘அநீதிக்குத் துணைபோகாதீர்கள்’

அநீதி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : அநீதி1அந்தி2

அந்தி2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பகல் பொழுது முடியும் நேரம்.

  ‘அந்தி மயங்கி இருட்டத் தொடங்கியது’
  ‘அந்தியில் குழந்தையை ஏன் வெளியில் அனுப்பினாய்?’