தமிழ் அந்திமச் சடங்கு யின் அர்த்தம்

அந்திமச் சடங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறந்தவருக்குச் செய்யும் இறுதிச் சடங்கு.