தமிழ் அந்தகன் யின் அர்த்தம்

அந்தகன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பார்வை இல்லாதவன்.