தமிழ் அன்னியன் யின் அர்த்தம்

அன்னியன்

பெயர்ச்சொல்