தமிழ் அன்மொழித்தொகை யின் அர்த்தம்

அன்மொழித்தொகை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    தொகைச்சொல் அதன் விளக்கத்துக்கு உரியவரைச் சுட்டும் தொடராக ஆவது.