தமிழ் அனுதாபி யின் அர்த்தம்

அனுதாபி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு கட்சி, இயக்கம் போன்றவற்றில் நேரடியாகப் பங்குகொள்ளாமல்) ஆதரவு தருபவர்.