தமிழ் அனுபூதி யின் அர்த்தம்

அனுபூதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆன்மீகத்தில்) அறிந்தது அனுபவமாக மாறுதல்.