தமிழ் அனுபோகம் யின் அர்த்தம்

அனுபோகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் தன் வசத்தில் உள்ள உடைமையை அனுபவிக்கும் உரிமை.