தமிழ் அப்பட்டமாக யின் அர்த்தம்

அப்பட்டமாக

வினையடை

  • 1

    ஒளிவுமறைவு இல்லாமல்; வெளிப்படையாக.

    ‘இன்றைய சமூக நிலையை அப்பட்டமாகப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிற திரைப்படம்’
    ‘இது அப்பட்டமான பொய்’