தமிழ் அப்போஸ்தலர் யின் அர்த்தம்

அப்போஸ்தலர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    திருத்தூதர்.