தமிழ் அபவாதம் யின் அர்த்தம்

அபவாதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கெட்ட பெயர்.

    ‘குடும்பத்தைக் கெடுத்தவன் என்ற அபவாதம் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்தது’