தமிழ் அபிலாஷை யின் அர்த்தம்

அபிலாஷை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு விருப்பம்.

    ‘காசிக்குப் போய்வர வேண்டும் என்ற பாட்டியின் அபிலாஷை நிறைவேறியது’