தமிழ் அபேட்சகர் யின் அர்த்தம்

அபேட்சகர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வேட்பாளர்.