தமிழ் அம்புலி யின் அர்த்தம்

அம்புலி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நிலா.