தமிழ் அம்மப்பா யின் அர்த்தம்

அம்மப்பா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அம்மாவின் அப்பா; தாத்தா.