தமிழ் அம்மம்மா யின் அர்த்தம்

அம்மம்மா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அம்மாவின் அம்மா; பாட்டி.