தமிழ் அம்மா யின் அர்த்தம்

அம்மா

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பெற்றோரில் பெண்; தாய்.

 • 2

  ஒரு பெண்ணைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் மரியாதைச் சொல்.

  ‘துணைக்குப் பக்கத்து வீட்டு அம்மா இருக்கிறார்’
  ‘இந்த அம்மா கடைக்கு வந்தாலே தொந்தரவுதான்’
  ‘என்னம்மா இப்படி மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிறீர்கள்’

 • 3

  சில தொழில்களைக் குறிக்கும் பெயர்ச்சொற்களுடன் மரியாதையைத் தெரிவிக்கவும் பெண் என்பதை உணர்த்துவதற்கும் இணைக்கப்படும் சொல்.

  ‘வக்கீலம்மா’
  ‘டாக்டரம்மா’

 • 4

  வயதில் மூத்தவர் அல்லது உயர்நிலையில் இருப்பவர் வயதில் இளைய பெண்களை அழைக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்.

தமிழ் அம்மா யின் அர்த்தம்

அம்மா

இடைச்சொல்

 • 1

  வலியைத் தெரிவிக்கப் பயன்படுத்தும் இடைச்சொல்.

  ‘படியில் தடுக்கி விழுந்தவன் ‘ஐயோ, அம்மா’ என்று கத்தினான்’