தமிழ் அம்மாஞ்சி யின் அர்த்தம்

அம்மாஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தாய்மாமன்.

  • 2

    சமூக வழக்கு
    தாய்மாமனின் மகன்.