தமிழ் அம்மான் யின் அர்த்தம்

அம்மான்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தாய்மாமன்.