தமிழ் அம்மைக்கட்டு யின் அர்த்தம்

அம்மைக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தாடையின் கீழ்ப்பகுதியில் வீக்கம் உண்டாகிற வகையில் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளைப் பாதிக்கும் நோய்; பொன்னுக்கு வீங்கி.