தமிழ் அம்மைவார் யின் அர்த்தம்

அம்மைவார்

வினைச்சொல்

  • 1

    (ஒருவருக்கு) அம்மை நோய் உண்டாதல்.