தமிழ் அம்மைவார் யின் அர்த்தம்

அம்மைவார்

வினைச்சொல்-வார்க்க, -வார்த்து

  • 1

    (ஒருவருக்கு) அம்மை நோய் உண்டாதல்.