தமிழ் அமல் யின் அர்த்தம்

அமல்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை அல்லது வகுத்த திட்டத்தை) நடைமுறைப்படுத்துதல்.

  ‘சத்துணவுத் திட்டத்தைத் தமிழ்நாடு அமல்செய்திருக்கிறது’
  ‘இந்த ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்தும்போது பிரச்சினைகள் எழலாம்’
  ‘ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும்போது வெளியே செல்ல முடியாது’
  ‘பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டம் இப்போது அமலில் இருக்கிறது’

 • 2

  இஸ்லாமிய வழக்கு
  செயல்.

  ‘நல்ல அமல்களைச் செய்தால் இறைவனின் கருணை கிட்டும்’
  ‘நோன்பு ஒரு அமல்’