தமிழ் அயல் யின் அர்த்தம்

அயல்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  உறவுக்குள் அமையாதது; அந்நியம்.

  ‘என் மகனுக்கு அயலில்தான் பெண்ணெடுத்திருக்கிறோம்’

 • 2

  (ஒருவர் வசிக்கும் பகுதியை) ஒட்டியிருக்கும் பகுதி; அண்டை.

  ‘அயலில் நடப்பது ஒன்றும் அவனுக்குத் தெரியாது’
  ‘அயல் வீட்டுக்காரர்களுடன் நல்ல உறவு இருக்கிறது’

 • 3

  தன் நாட்டைச் சேராதது.

  ‘அயல் மொழி இலக்கியம்’