தமிழ் அயலுறவு யின் அர்த்தம்

அயலுறவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெளியுறவு.