தமிழ் அயலை யின் அர்த்தம்

அயலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் அறுபது செ.மீ. நீளத்தில் செதிள்களோடு சதைப்பற்றாக இருக்கும் (உணவாகும்) பழுப்பு நிறக் கடல் மீன்.