தமிழ் அரசன் யின் அர்த்தம்

அரசன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும்) பரம்பரை உரிமையால் ஒரு நாட்டை ஆள்பவன்.