தமிழ் அரசாட்சி யின் அர்த்தம்

அரசாட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசனுடைய ஆளுகை; அரசன் நடத்தும் நிர்வாகம்.