தமிழ் அரசியல்வாதி யின் அர்த்தம்

அரசியல்வாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசியலில் தன்னை முழு நேரமும் ஈடுபடுத்திக்கொண்டவர்.