தமிழ் அரசியல் யாப்பு யின் அர்த்தம்

அரசியல் யாப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரசியல் சட்டம்.