தமிழ் அரசுடமை யின் அர்த்தம்

அரசுடமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசின் உடமையாக இருப்பது.

    ‘அரசுடமை வங்கி’