தமிழ் அர்த்தசந்திரன் யின் அர்த்தம்

அர்த்தசந்திரன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அரைவட்ட நிலா; பிறை.

    ‘அர்த்தசந்திர வடிவில் சந்தனப் பொட்டு வைத்திருந்தார்’