தமிழ் அரபி எண் யின் அர்த்தம்

அரபி எண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    0, 1, 2, 3 போன்ற குறியீடுகளைக் கொண்ட எண்முறை.