தமிழ் அரம்பையர் யின் அர்த்தம்

அரம்பையர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணத்தில்) தேவலோகப் பெண்கள்.