அரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரி1அரி2அரி3அரி4

அரி1

வினைச்சொல்அரிய, அரிந்து, அரிக்க, அரித்து

 • 1

  (காய்கறி, பழம் போன்றவற்றை) சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்குதல்.

  ‘அரிந்து வைத்திருந்த மாம்பழத் துண்டுகளை வாயில் போட்டுக்கொண்டான்’
  ‘கீரையை ஆய்ந்து அரிந்து வை’

 • 2

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மரம்) வெட்டுதல்; அறுத்தல்.

  ‘கள்ள மரம் அரிந்து விற்றுதான் காசு சேர்த்தார்’
  ‘வீடு கட்ட என்று சொல்லி பத்துப் பதினைந்து மரங்கள் அரிந்து கொண்டுவந்தார்’
  ‘அவர் எப்போதும் ஆள் வைத்துதான் மரம் அரிவார்’

 • 3

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (செங்கல், ஓடு போன்றவற்றை) அறுத்தல்.

  ‘ஒழுங்கான அச்சுக்கட்டையைக் கொண்டுவந்து கல்லை அரி’

அரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரி1அரி2அரி3அரி4

அரி2

வினைச்சொல்அரிய, அரிந்து, அரிக்க, அரித்து

 • 1

  (புழு, கறையான் முதலியன) சிறிதுசிறிதாகக் கடித்து அல்லது குடைந்து சேதப்படுத்துதல்.

  ‘புழு அரித்த கத்தரிக்காய்’
  ‘இரும்பைக் கறையான் அரிக்குமா?’

 • 2

  (நீர், காற்று, அமிலம் முதலியன ஒரு பொருளைச் சிறிதுசிறிதாக) கரையும்படி செய்தல்.

  ‘மழை நீர் கரையை அரிக்காமல் மரங்களின் வேர்கள் தடுக்கின்றன’
  ‘பாறைகளைக்கூடக் கடல் அரித்துவிடுகிறது’

 • 3

  (கவலை, துக்கம்) வருத்துதல்.

  ‘பணக் கவலை மனத்தை அரித்துக்கொண்டிருந்தது’

 • 4

  (ஒன்றைக் கேட்டு) விடாமல் தொல்லை தருதல்.

  ‘கடன் கேட்டு அரிக்கிறான்’

 • 5

  (தானியங்களை நீரில் போட்டு) களைதல்.

 • 6

  (சல்லடை, முறம் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி) பிரித்தல்; தனித்து எடுத்தல்.

  ‘இந்த அரிசியைக் கொஞ்சம் அரித்துக் கொடு’
  உரு வழக்கு ‘ஆற்றை அரித்துப் பார்த்துவிட்டோம். ஆள் அகப்படவில்லை’

 • 7

  வட்டார வழக்கு (வைக்கோல், சருகு போன்றவற்றைக் கையால்) கூட்டி ஒன்று சேர்த்தல்.

  ‘இந்தப் பெண்கள் நாள் முழுவதும் சவுக்குத் தோப்பில் செத்தை அரிக்கிறார்கள்’

அரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரி1அரி2அரி3அரி4

அரி3

வினைச்சொல்அரிய, அரிந்து, அரிக்க, அரித்து

 • 1

  சொறியத் தூண்டும் உணர்வு உண்டாதல்; நமைச்சல் ஏற்படுதல்.

  ‘கம்பளிச் சட்டை போட்டால் உடம்பெல்லாம் அரிக்கத் தொடங்கிவிடுகிறது’

அரி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரி1அரி2அரி3அரி4

அரி4

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  வயலில் அறுத்துப் போடப்பட்டிருக்கும் நெற்கதிர்களின் தொகுதி.