தமிழ் அரிக்கன் யின் அர்த்தம்

அரிக்கன்

(அரிக்கன்விளக்கு)

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  காற்றால் சுடர் அணைந்துவிடாதபடி கண்ணாடிக் கூண்டு பொருத்தப்பட்ட, கைப்பிடியுடன் கூடிய மண்ணெண்ணெய் விளக்கு.

தமிழ் அரிக்கன் யின் அர்த்தம்

அரிக்கன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிக்கன் சட்டி.

  ‘‘அரிசியைக் களைவதற்கு அரிக்கனைக் கொண்டுவா’ என்றாள் அம்மா’

தமிழ் அரிக்கன் யின் அர்த்தம்

அரிக்கன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குள்ளம்.

  ‘அவளின் மகன் ஏன் இப்படி அரிக்கனாக இருக்கிறான்?’
  ‘அரிக்கன் ஆடு நிறைய பால் தரும்’