தமிழ் அரிச்சந்திரன் யின் அர்த்தம்

அரிச்சந்திரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணத்தில்) எப்போதும் உண்மையே பேசிய அரசன்.